BROJ - 037/2016

BEOGRAD 24.06.2016.

 

N/R PREDSEDNIKA SSSS

 

ZAKLjUČCI Sa sednice ROS-a održane 23.06.2016.godine

 

1. Evidentna je sveobuhvatna neusklađenost akata samostalnih sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji sa Statutom SSSS, što ukazuje na činjenicu da na XV Kongresu nije usvojen Statut koji je opšte prihvaćen i odgovara potrebama i zahtevima svih oblika organizovanja i delovanja, već je usvojen Statut koji nije primenljiv u praksi. U prethodna dva mandata većina granskih sindikata i saveza sindikata na teritoriji su usled reagovanja na promene u okruženju izmenili svoja akta u cilju jačanja i očuvanja sindikata, što je dovelo do odstupanja u odnosu na Statut SSSS koji nije suštinski promenjen.

 

2. Upućuje se inicijativa i zahteva se od Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije da se otpočne na radu, sa izmenama Statuta SSSS, kako bi se u narednom periodu došlo do usvajanja novog reformskog Statuta SSSS, koji mora da bude tako koncipiran da je pre svega prihvatljiv za sve, da ponudi kompromisna rešenja, a ne rešenja koja će dovesti do urušavanja sindikalnog pokreta. Novi Statut ne sme da bude kočnica u sprovođenju reformi samostalnih sindikata Srbije i da ograničava granske sindikate u iznalaženju novih i efikasnijih oblika organizovanja i delovanja sindikata kod poslodavaca, kao i organizovanja grane na teritoriji.

Novi Statut SSSS treba da omogući jačanje centrale SSSS, kao i ukrupnjavanje i jačanje saveza na teritoriji i samostalnih sindikata Srbije, veći uticaj na promene u društvu i bolju zaštitu članstva.

3. Do usvajanja novog Statuta SSSS neophodno je uložiti sve napore u očuvanju svih oblika organizovanja i delovanja, kako granskih tako i teritorijalnih.

 

4. Zahteva se od predsednika da spreći autonomaške poteze svojih saradnika i spreči formiranje novih sindikata u Vojvodini, jer će to izazvati nesagledive posledice po organizaciju sindikata.

 

5. Zahtevamo od predsednika SSSS ,da zahteva od svih sindikata, doslednu primenu Statuta SSSS , a ne samo od sindikata PPDIV Srbije. , jer on je taj koji prvi mora poštovati i štititi Statut SSSS i odluke Veća SSSS , a on ih nažalost nepoštuje

 

6. Dogovoreno , je da se održi sastanak , predsednika SSSS i potpredsednika Milića, sa presednikom SS PPDIV Srbije i potpredsednikom Bradonjićem , da bi se rešili problemi u Vojvodini

 

7. Statut SS PPDIV Srbije , nećemo menjati , jer je odraz naših stremljenja u budućnost ovog sindikata

 

8. Da prestane sa napadima na rukovodstvo sindikata i predsednika od strane njegovih saradnika na terenu.

 

9. Mi smo jedini sindikat , koji je održao ovakvu sednicu, u skladu sa odlukom Veća SSSS.

 

 

Predsednik 

 

ZARUBICA DRAGAN dipl.ing.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top