BROJ –službeno

BEOGRAD 1.12.2015.

 

Izvod iz zapisnika sa sednice ROS-a , održane 1.12.2015.

 

Sednici su prisustvovali : Dragan Zarubica , Miodrag Bradonjić,Kolarević Živorad, Dragan Lukić,Dragan Adamović,Leškov Goran,Dušan Bogosavljević, Branislav Šekerović, Živanović Goran, Đorđević Milisav, Roganović Goran, Trojanović Stojan , Saša Ognjanović,Simić Goran, Vidović Anđelka,Maksimović Rade,Petrović Snežana, Rajković Novica,Šantl Milijana, Todorović Bogdan , Munić Slavica , Rajković Miodrag, Pal Nađ ,Pantić Vesna , Pećinar Radomir,Suzana Minčić-Bukovac i Vidojković Milan.

 

Odsutni su opravdano : Mrđenović Nenad,Miljković Sonja, Marina Gačić, Dejak Radmila i Mile Martinović.

Sednici su prisustvovali članovi Statutarnog i Nadzornog odbora, Poverenici 

sa teritorije, članovi veća SSSS i grada Beograda

Posebno ističem prisustvo doskorašnjih predsednika ROS i GOS N.S – Zorana Malenovića i Branke Popović

Predsednik ROS –a , je predložio dnevni red za sednicu , koji je usvojen jednoglasno i on glasi:

 

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice.

2. Informacija o radu između dve sednice ROS-a

- Poseban kol.ugovor

- Odluke Statutarnog odbora

- Idea- kartice

- RSI 2016.g

- Informacija u vezi odluke za F.M.-Din –Niš, i donošenje odluke

- Članarina prema SSSS

3. Donošenje odluke u skladu sa Statutom SSPPDIV Srbije čl.96.stav 2.

4. Dogovor o budućem radu

5. Tekuća pitanja

 

Pre usvajanja zapisnika predsednik je pozdravio sve goste i bivše funkcionere u sindikatu .

 

AD.1. Zapisnik sa predhodne sednice je usvojen jednoglasno.

 

AD.2.

- Predsednik SS PPDIV Srbije je detaljno informisao članove 

Republičkog odbora SS PPDIV Srbije o GKU i rekao da se ,

čeka odluka UPS da li će , da potpišu GKU, ali nije optimista.

- Predsednik je upoznao članove ROS-a , o odluci Statutarnog odbora SSSS , da gradski odbor sindikata , nema pravo da ima tekući račun , kod nas tekući račun ima organizacija SS PPDIV Srbije za grad BEOGRAD i u skladu je Statutom SS PPDIV Srbije.

- Uputiti zahtev VSSS i predsedniku SSSS da na prvoj sednici donese ili promeni odluke VSSS koje nisu u skladu sa Statutom SSSS i ubaci u sastav predsedništva predstavnika poljoprivrede.

- Akcija oko Ideja kartica se nastavlja i dalje , jer do sada je podeljeno oko 1200.kartica, i nove bonove za popuste, dobiće svi članovi u decembru.

- Organizacije SS PPDIV Srbije za teritoriju grada Beograda i Novog Sada održani su seminari na temu reorganizacije sindikata i kolektivno pregovaranje.

- U ovom periodu smo obišli mnoge organizacije sindikata u preduzećima.

- Upiti za RSI 2016 , biće poslati potencijalnim hotelskim kompleksima ,koji mogu biti domaćini igara.

- Članovi ROS-a , prihvatili su predlog predsedništva , da se odluka u vezi osnovne organizacije DIN – F.M. Niš , zamrzne, tj.nesprovodi, jer smo dobili odluku OO DIN – Niš, da će izmiriti obaveze prema sindikatu i redovno plaćati članarinu.

- U skladu sa predhodnim odlukama o uplati članarine prema SSSS, mi smo ispoštovali dogovoreno i posle vraćanja pozajmice , od 27.10. 2015.g. plaćamo SSSS , 25 %. dnevno od priliva članarine.

- Predstavnici sindiakta uzeli su učešće na skupu Sindikata JIE u Zagrebu , sa temom „ Socijalni dijalog“u JIE.

 

AD.3. Članovi ROS-a su jednoglasno usvojili Pravilnik o raspodeli 

članarine u SS PPDIV Srbije,u skladu sa Statutom SS PPDIV Srbije

 

AD.4. Nastaviti akcije na terenu u cilju sprovođenja reformi i obići sve sindikalne organizacije i upoznati ih sa situacijom u sindikatu i odnosima sa SSSS, jer priče koja lansiraju pojedinci iz SSSS i VSSS su bezobrazne i besmislene, a u mnogome ruše autoritet sindikata.

Dogovoreno je da se održe seminari o daljoj reformi i pravcu razvoja našeg sindikata.

Svi naši članovi na svojim teritorijama moraju uzeti učešće na sednicama Veća na teritoriji i štititi interese sindikata čiji su članovi i nedozvoliti iznošenje laži i klevata na račun rukovodstva i predsednika sindikata i objasniti ciljeve naših reformi.

 

AD.5. Donesena je odluka, da se kupi novi automobil „po sistemu staro za novo u auto kući Škoda - Čačak

 

Sednica je završena u 13,00.

 

 

 

Sekretar                                                                                                                                                    Predsednik

 

Dragan Lukić dipl.pr. s.r.                                                                                                                         Dragan Zarubica dipl.ing.s.r.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top