BROJ - SLUŽBENO

BEOGRAD 5.4.2015.

 

Izvod iz zapisnika sa Konstitutivne sednice ROS-a održane 27.3.2015.g. u Novom sadu.

 

Sednici su prisustvovali : Dragan Zarubica , Miodrag Bradonjić,Kolarević Živorad, Dragan Lukić,Dragan Adamović,Leškov Goran,Dušan Bogosavljević , Radomir Pećinar, Branislav Šekerović, Živanović Goran, Đorđević Milisav, Roganović Goran, Trojanović Stojan , Saša Ognjanović,Mrđenović Nenad,Simić Goran, Vidović Anđelka, Pantić Vesna,Minčić- Bukovac Suzana,Maksimović Rade,

Petrović Snežana, Rajković Novica, Rajković Miodrag,Šantl Milijana,Gačić Marina, Miljković Sonja, Dejak Radmila, Todorović Bogdan, Pal Nađ i Matković Goran.

Opravdano odsutni : Milošević Snežana, Martinović Mile i Vidojković Milan.

 

Predsednik ROS –a , je predložio dnevni red za sednicu , koji je usvojen jednoglasno i on glasi:

 

DNEVNI RED :

 

1. Donošenje odluke o broju članova Predsedništva ROS-a SS PPDIV Srbije i izbor 1. Člana Predsedništva ROS-a.

2. Izbor Sekretara ROS-a SS PPDIV Srbije

3. Izbor Potpredsednika ROS-a SS PPDIV Srbije

4. Izbor kandidata za Statutarni odbor SSSS 

5. Izbor delegata za Veće SSSS ( 6) i Kongres SSSS (12).

6. Tekuća pitanja

 

AD. 1.

U skladu sa Statutom SS PP DIV Srbije , ROS –a je jednoglasno doneo odluku da broj članova Predsedništva ROS-a u mandatnom periodu 2015 – 2020.g. broji sedam (7).

Za člana Predsedništva ROS –a , osim članova po funkciji u skladu sa Statutom SS PPDIV Srbije , izabran je na predlog Predsednika GORAN ROGANOVIĆ iz Vrbasa.

 

AD.2. 

U skladu sa Statutom SS PP DIV Srbije , na predlog Predsednika

SS PPDIV Srbije, na mesto sekretara izabran je DRAGAN LUKIĆ dipl.prav. iz Šapca.

 

AD.3. 

U skladu sa Statutom SS PP DIV Srbije, na predlog Predsednika izabrana su dva (2) Potpredsednika i to :

1. BRADONjIĆ MIODRAG dipl.ing. - predsednik Pos 

2. KOLAREVIĆ ŽIVORAD - predsednik OOSS Knjaz Miloš.

Zaduženja potpredsednika , u skladu sa Statutom SS PP DIV Srbije, odrediće Predsednik SSPPDIV Srbije.

 

AD.4.

Kandidat za člana Statutarnog odbora SSSS , ispred SSPPDIV Srbije je :

PETROVIĆ VOJKAN dipl.prav. iz Niša.

 

 

AD.5.

U skladu sa Statutom SS PP DIV Srbije, za VEĆE SSSS, članovi ROS-a su 

jednoglasno izabrali šest predstavnika SSPPDIV Srbije i to :

 

1. ZARUBICA DRAGAN

2. BRADONjIĆ MIODRAG 

3. KOLAREVIĆ ŽIVORAD 

4. ADAMOVIĆ DRAGAN 

5. SAŠA NIKOLIĆ

6. ĐORĐEVIĆ MILISAV

 

 

Članovi ROS-a su jednoglasno izabrali delegate za Kongres SSSS i to su :

 

1. KNEŽEVIĆ ŽELjKO

2. KUKIN IVICA

3. TUŠJAK JANKO

4. ŠEKEROVIĆ BRANISLAV

5. MARKOVIĆ DRAGAN

6. LUKIĆ DRAGAN

7. VIDOJKOVIĆ MILAN

8. LEŠKOV GORAN

9. BOGOSAVLjEVIĆ DUŠAN

10. MILjKOVIĆ SONjA

11. RAJKOVIĆ NOVICA 

12. RADAKOVIĆ SLAVKA

 

AD.6.

Predsednik je obavestio članove ROS-a da će sledeća sednica biti u junu mesecu.

 

 

Sekretar                                                                                                                                                     Predsednik

Dragan Lukić dipl.prav. s.r                                                                                                                            Dragan Zarubica dipl.ing. s.r.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top